Oprindeligt vedtaget på Generalforsamlimger i 1972 og 1978 revideret og vedtaget på generalforsamlingen 1. juli 2018

 

  1. Der er 20 km/t fartbegrænsning i området.

  2. Parkering på Eskelundsvej og Eskelundsvænget er ikke tilladt, dog accepteres kortvarig gæsteparkering på græsrabatterne.

  3. Græsslåmaskiner og andet støjende udstyr bør ikke benyttes mellem kl. 12:00 - 15:00.

  4. Kørsel til strand, bål og friareal skal begrænses til et absolut minimum. Det er for grundejerne tilladt at lægge grenaffald og brandbart haveaffald fra egen have, på Sct. Hans båls pladsen perioden 1/10 - 15/6.

  5. Hunde skal altid føres i snor og efterladenskaber skal fjernes.

  6. Fællesarealet ejes af Grundejerforeningen iflg. lokalplanen. Det må ikke benyttes som parkeringsplads, campingplads, losseplads eller lign. Og der må ikke udføres andet støjende adfærd der kan forulempe områdets beboere.

  7. For strandbredden, dvs. fra fællesarealet ned til havstokken, gælder "Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen"

  8. Ved udlejning af sommerhus, skal grundejeren sikre sig, at lejere er informeret om gældende regler for området.

  9. Tænk på omgivelserne og dine naboer. Det er et sommerhusområde, hvor alle ønsker fred og ro - så respekter det!

Der henvises i øvrigt til nedestående link:

Naturbeskyttelesloven
Lokalplan 34

 

Joomla Template - by Joomlage.com