Nyhedsbrev

Eskelunden, 20. maj 2015

På bestyrlesemødet den13. maj 2015 belv følgende aktivitesdatoer valget:

Arbejdsdag søndag d. 7. juni 2015 kl. 14.00.
Vi mødes ved Petanquebanen.

Sct. Hans bål tirsdag den 23. juni 2015 kl. 21.00.
Vi sørger for at omdele sange, og Niels E. Jensen vil spille til.

Generalforsamling søndag d. 28. juni 2015 kl. 10.00 på Tvillingegården.
Vi udsender officiel indkaldselse med dagsorden til generrealforsamling senere.
Husk at forslag til behandling på generalforsamlingen skla være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

På bestyrelsemødet gav Brolauget v/Erik Juul Jacobsen en orientering om de forhandlinger, der havde været ført med leverandøren af vores badebro.
Efter den svære beskadigelse sidst på sæsonen 2014, havde vi klaget til leverandøren over manglende styrke i samlingerne.
Dette var blevet accepteret af leverandøren, der nu har leveret 4 nye sektioner mod at vi skulle betale fragten.
Brolauget vil sørge for, at de 4 nye sektioner bliver færdigmonteret, således hele badebroen incl. 2 . gamle sektioner kan komme op omkring Grundlovsdag.
I år vil det endvidre være nødvendigt at forny alle de gamle metalpæle, der holder broen.

Vi siger på forhånd tak til Brolauget for deres store indsats.

NB. Hvis der er brug for at smide noget på Sct. Hans bålet - så læg det venligst i den østlige ende af bålet.
Derved kan vi undgå at bålet "breder sig" hen foran bænkene. 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Grundejerforeningen ”Eskelund”

 

Joomla Template - by Joomlage.com