Nyhedsbrev

Eskelunden, juni 2016Til medlemmer af Grundejerforeningen Eskelund

På bestyrelsesmødet den 26. maj 2016 blev følgende aktivitetsdatoer valgt:

Arbejdsdag tirsdag den 14. juni 2016 kl. 19,00.

Vi mødes ved Petanquebanen, hvor bestyrelsen vil uddelegere de arbejdsopgaver, der er fundet ved en tur rundt i vort område.


Sct. Hans bål torsdag den 23. juni 2016 kl. 21,00.

Vi sørger for at omdele sange, og Niels E. Jensen vil spille på harmonika.


Generalforsamling søndag den 26. juni 2016 kl. 10,00 på Tvillingegården.

Vi udsender officiel indkaldelse med dagsorden til generalforsamlingen senere.

Husk at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.


Badebroen er blevet malet, og Brolauget har lagt broen i vandet den 28. maj.

Vi siger tak til brolauget.


Velkommen til følgende nye beboere:

Eskelundsvej 3 – Esther og Jens Borup, Vejen

Eskelundsvej 7 – Lone Vesterdal/Niels Gyldenkerne, Kolding

Eskelundsvej 12 – Odense Kommunes Feriefond

Med venlig hilsen og god sommer til alle

Bestyrelsen for Grundejerforeningen ”Eskelund”

Joomla Template - by Joomlage.com