Grundejerforeningen
”Eskelund”

Referat af ordinær generalforsamling
søndag den 23. juni 2013, kl. 10.00 på Tvillingegården, Birkevangsvej 3.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse(se vedlagte bilag)
4. Behandling af forslag
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant
    På valg til bestyrelsen er: Jan Legind (modtager genvalg)
    Henning Mejer Mortensen (modtager genvalg)
    Alis Sørensen (modtager genvalg)
    På valg som suppleant er: Helge E. Jensen (modtager ikke genvalg)
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
   På valg som revisor er: Poul Frandsen
   På valg som suppleant er: Ole Friis
7. Fastsættelse af kontingent samt ”Bro- og Vejopsparing” for det kommende år (forsalg fra bestyrelsen: uændret kontingent og opsparing kr. 600,00 og kr. 500,00)
8. Eventuelt

 

Formanden Peter Illum Andersen bød velkommen og foreslog Gunnar Harmsen som dirigent. Gunnar Harmsen blev valgt som dirigent.

1. Gunnar Harmsen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Gunnar gennemgik dagsorden og kunne konstatere, at der ikke var indkommet forslag og punkt 4 udgår.      
Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Kopi vedlagt. Beretning blev godkendt. Peter nævnte at der skal være ro i tidsrummet 12 – 15, dog er håndværker arbejde undtaget.

3. Henning Mejer Mortensen gennemgik Resultatopgørelse og Balance for perioden 1. maj 2012 – 30. april 2013. Henning redegjorde for nogle enkelte posters indhold. Der var ingen spørgsmål. Regnskabet blev godkendt.

4. Udgik

5. Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Ny suppleant blev Morten Krag, Eskelundsvænget 4

6. Begge blev genvalgt

7. Forslag: Bestyrelsens forslag om uændret kontingent (kr.600,-) og opsparing(kr. 500,-) blev vedtaget.

8. Henning opfordrede grundejerne til at sende en mail til grundejerforeningens e-mail adresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. så fremtidige breve og nyhedsbreve kan sendes uden porto. Medlemmer som har tilkendegivet, at de ikke har en e-mail adresse, får post pr. brev.
En venlig opfordring til hunde lufterne: at huske hunde skal føres i snor, der findes mennesker (store som små) som er bange for hunde.
Endnu en venlig opfordring til at overholde den skiltede hastigheden på 20 km/t i vores område, da der er mange børn.
Der er blevet fældet nogle træer i området, men trods opfordringen om beskæring eller fældning fra sidste år, er der stadig nogle høje træer i vores område. Det nævnes igen, om venligst at tænke på naboen, også i baghaven.
Allan Mogensen, Eskelundsvænget 11, vil gerne undersøge muligheden og interessen for fibernet og evt. en lille tv pakke til vores husstande og også gerne andre i området.
Der var tilfredse tilkendegivelser med vores nye badebro og nye fodbold mål, samt at fællesarealet ser pænt ud nu hvor det bliver slået lidt oftere.
Jan Legind tager kontakt til Jane Rasmussen, Eskelundsvænget 11, vedr. oprettelse af en hjemmeside til grundejerforeningen Eskelund.

Formanden Peter Illum Andersen takkede Gunnar Harmsen for en god ledelse af mødet, og en tak til bestyrelsen, samt brolauget for et godt samarbejde. En tak til generalforsamlingen for deltagelsen. God sommer til alle.

 

Alis Sørensen                                            Gunnar Harmsen

referent                                                       dirigent

 

Joomla Template - by Joomlage.com