Oprindeligt vedtaget på Generalforsamlimger i 1972 og 1978 revideret og vedtaget på generalforsamlingen 23. juni 1991:

1.  Der er 20 km. fartbegrænsning i området.

2.  Pakering på Eskelundsvej og Eskelundsvænget samt på græsrabatten er forbudt. Hvis vi selv overholder dette kan uvedkommende parkering undgås.

3.  Græsslåmaskiner og andet støjende udstyr bør ikke benyttes mellem kl. 12.00 og 15.00.

4.  Moterkørsel til stranden skal begrænses til et minimum. Både kan bringes til og fra stranden, men daglig transport at motorer og redskaber m.m. må ske på anden vis.

5.  Hunde skal altid føres i snor.

6.  Fællesarealet og strandbredden ejes af grunderjerforeningen. Iflg lokalplan nr. 34 er det tilgængeligt for beboerne indenfor lokalplanens område. Det må ikke benyttes som parkeringsplads, losseplads el.lign. herunder hundetræningsplads, knallertracerbane, skydebane eller andet der kan forulempe områdets beboere. Området og græsbatterne langs vejene er heller ikke hundetoilet.

7.  I.h.t. tillæg nr. 6 til kommuneplan må campingvogne ikke "opstaldes" inden for området. Kortvarig (et par dage) gæsteparkering er dog tilladt.

Der henvises i øvrigt til nedestående link:
Naturbeskyttelesloven
Lokalplan 34

 

Joomla Template - by Joomlage.com